لیست قیمت عمده انواع کارت حافظه

ردیف تصویر نام محصول ظرفیت رابط USB رابط موبایل قابلیت اتصال به موبایل قیمت () لینک
1 کارت حافظه دیتا پلاس مدل MICRO SDHC CLASS10 64GB 64GB ناموجود
2 کارت حافظه کوئین تک مدل 300x 45MB/S 8GB 8GB 71٬800 ‎
3 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE 433X 65MB/S 8GB 8GB 73٬800 ‎
4 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE PRO 566X 85MB/S 8GB 8GB 77٬800 ‎
5 کارت حافظه کوئین تک مدل 300x 45MB/S 16GB 16GB 79٬800 ‎
6 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE 433X 65MB/S 16GB 16GB 83٬800 ‎
7 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE PRO 566X 85MB/S 16GB 16GB 85٬800 ‎
8 کارت حافظه دیتا پلاس مدل MICRO SDHC CLASS10 32GB 32GB 95٬000 ‎
9 کارت حافظه کوئین تک مدل 300x 45MB/S 32GB 32GB 105٬700 ‎
10 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE 433X 65MB/S 32GB 32GB 107٬000 ‎
11 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE PRO 566X 85MB/S 32GB 32GB 109٬000 ‎
12 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE PRO 566X 85MB/S 64GB 64GB 199٬000 ‎
13 کارت حافظه کوئین تک مدل ELITE 433X 65MB/S 64GB 64GB 203٬700 ‎
14 کارت حافظه میکرو ایکس انرژی مدل MicroSDXC 533X 80MB/S Class10 U3 128GB 128GB 459٬000 ‎
15 کارت حافظه میکرو ایکس انرژی مدل MicroSDXC 533X 80MB/S Class10 U3 256GB 256GB 995٬000 ‎
16 کارت حافظه میکرو ایکس انرژی مدل MicroSDXC 533X 80MB/S Class10 U3 512GB 512GB 2٬410٬000 ‎