لیست قیمت عمده انواع هارد دیسک

ردیف تصویر نام محصول ظرفیت رابط USB رابط موبایل قابلیت اتصال به موبایل قیمت () لینک
1 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HV620S USB3.1 ناموجود
2 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Diamond D06 USB3.1 ناموجود
3 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda 2.5 inch ناموجود
4 هارد اکسترنال ترنسند مدل Storejet 25MC USB3.1 ناموجود
5 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC233 USB3.0 ناموجود
6 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Slim For Mac USB3.0 ناموجود
7 هارد اکسترنال سونی مدل HD-B USB3.1 ناموجود
8 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Diamond D10 USB3.0 ناموجود
9 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda Pro 3.5 inch ناموجود
10 هارد دیسک اینترنال توشیبا مدل L200 ناموجود
11 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC531 USB3.1 ناموجود
12 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Ultra Touch USB3.0 ناموجود
13 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HC660 USB3.1 ناموجود
14 هارد اکسترنال سونی مدل HD-SL USB3.1 ناموجود
15 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Diamond D20 USB3.1 ناموجود
16 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 10E 3.5 inch ناموجود
17 هارد دیسک اینترنال توشیبا مدل N300 ناموجود
18 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC532 USB3.1 ناموجود
19 هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Desktop USB3.0 ناموجود
20 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 USB3.1 ناموجود
21 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Hub Desktop USB3.0 ناموجود
22 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Sky Share H10 USB3.0 ناموجود
23 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 15E 3.5 inch ناموجود
24 هارد دیسک اینترنال توشیبا مدل P300 ناموجود
25 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC630 USB3.1 ناموجود
26 هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable USB3.0 ناموجود
27 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD650 USB3.1 ناموجود
28 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A15 USB3.1 ناموجود
29 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Stream S03 USB3.1 ناموجود
30 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 5E 3.5 inch ناموجود
31 هارد دیسک اینترنال توشیبا مدل S300 ناموجود
32 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC631 USB3.1 ناموجود
33 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD680 USB3.1 ناموجود
34 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A30 USB3.1 ناموجود
35 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Stream S06 USB3.1 ناموجود
36 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 7E2 3.5 inch ناموجود
37 هارد دیسک اینترنال توشیبا مدل V300 ناموجود
38 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC632 USB3.1 ناموجود
39 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD700 USB3.1 ناموجود
40 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A60 USB3.1 ناموجود
41 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements USB3.0 ناموجود
42 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل FireCuda 3.5 inch ناموجود
43 هارد دیسک اینترنال توشیبا مدل X300 ناموجود
44 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC730 USB3.1 ناموجود
45 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro USB3.1 ناموجود
46 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 USB3.1 ناموجود
47 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements SE USB3.0 ناموجود
48 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل FireCuda 2.5 inch ناموجود
49 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black 2.5 inch ناموجود
50 هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance USB3.0 ناموجود
51 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710A Pro USB3.1 ناموجود
52 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A65 USB3.1 ناموجود
53 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل MY Passport USB3.0 ناموجود
54 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل IronWolf ناموجود
55 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black 3.5 inch ناموجود
56 هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB3.0 ناموجود
57 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710M Pro USB3.1 ناموجود
58 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A70 USB2.0 ناموجود
59 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل MY Passport For Mac USB3.0 ناموجود
60 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل IronWolf pro ناموجود
61 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue 2.5 inch ناموجود
62 هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio for Desktop USB3.0 ناموجود
63 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 USB3.1 ناموجود
64 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A75 USB3.1 ناموجود
65 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل MY Passport Go USB3.0 ناموجود
66 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk 3.5 inch ناموجود
67 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue 3.5 inch ناموجود
68 هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Premium USB3.0 ناموجود
69 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD725 USB3.1 ناموجود
70 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 USB3.0 ناموجود
71 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل MY Passport Ultra For Mac USB3.0 ناموجود
72 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk AI 3.5 inch ناموجود
73 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple 3.5 inch ناموجود
74 هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Premium for Mac USB3.0 ناموجود
75 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD830 USB3.1 ناموجود
76 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 USB3.1 ناموجود
77 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل MY Passport X USB3.0 ناموجود
78 هارد اکسترنال ترنسند مدل Storejet 25A3 USB3.1 ناموجود
79 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red 3.5 inch ناموجود
80 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Hub for Mac USB3.0 ناموجود
81 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HM900 USB3.1 ناموجود
82 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل D30 USB3.1 ناموجود
83 هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل MY Passport Ultra USB3.0 ناموجود
84 هارد اکسترنال ترنسند مدل Storejet 25C3N USB3.1 ناموجود
85 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 3.4 inch ناموجود
86 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Portable USB3.0 ناموجود
87 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HV300 USB3.1 ناموجود
88 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Diamond D03 USB3.1 ناموجود
89 هارد بیسیم وسترن دیجیتال مدل MY Passport Wireless Pro ناموجود
90 هارد اکسترنال ترنسند مدل Storejet 25H3 USB3.1 ناموجود
91 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC232 USB3.0 ناموجود
92 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Portable For Mac USB3.0 ناموجود
93 هارد اکسترنال ای دیتا مدل HV320 USB3.1 ناموجود
94 هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Diamond D05 USB3.1 ناموجود
95 هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda 3.5 inch ناموجود
96 هارد اکسترنال ترنسند مدل Storejet 25M3 USB3.1 ناموجود
97 هارد اکسترنال اپیسر مدل AC231 USB3.0 ناموجود
98 هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Slim USB3.0 ناموجود